f  h  r  a  e  c  u  s

                      procrastination

         (1999)

EP

CD / cassette

 beta CENTRAL ( elbert carpio )

 AR.O.EN ( ron saura )

 anouien.( john-patrick ayson )

 Eucalyptus ( eugene menor )  

recorded at the Carpio/Monferino RES , #theHouseOfSin

San Jose  , California 

 Definition 

( produced by beta CENTRAL ;  vocals by anouien. , beta CENTRAL , AR.O.EN ) 

i n t r o   ( produced by beta CENTRAL )

 S   O   U   P 

( produced by beta CENTRAL ;  vocals by  AR.O.EN  beta CENTRAL, anouien. )

campsite

( produced by beta CENTRAL  ; vocals by beta CENTRAL )

searching for optimism

( produced by beta CENTRAL  ; vocals by AR.O.EN )

questions that i ask myself

( produced by beta CENTRAL ; vocals by beta CENTRAL )

 situational shifts  

( produced  by anouien. ; vocals by anouien. ) 

WHO CAN RIP THIS?!

( produced by beta CENTRAL  ;  vocals by Eucalyptus )

mumbo jumbo

( produced by beta CENTRAL  ;  vocals by Eucalyptus  &  beta CENTRAL )

john-patrick ayson      bio   cv   w o r k s   contact     ©  2020